Alles wat je moet weten over EWS

Bij een opleiding tot verpleegkundige of arts zal deze term ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. De EWS is een medisch meetinstrument, dat veelal wordt gebruik om de gezondheid van een patiënt te kunnen beoordelen.

De betekenis van de EWS

Wanneer je geen medische achtergrond hebt, of nog nooit in het ziekenhuis hebt gelegen, zal je waarschijnlijk nog niet van de term hebben gehoord. De EWS, ofwel de Early Warning Score (vrij vertaald = ‘vroegtijdige waarschuwing score’), wordt gebruikt bij het bepalen van de vitale gezondheid bij patiënten. Vitale functies zijn de bezigheden van het lichaam die ervoor zorgen dat het lichaam überhaupt in leven kan blijven. Het middel werd in de jaren 80 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten geïntroduceerd.

De score is gestandaardiseerd en is gebaseerd op observatie van verschillende vitale tekens en andere relevantie klinische gegevens van de patiënt. Bij de EWS wordt onder andere gekeken naar de vitale functies als:

  • Bewustzijn: hoe alert is de patiënt en houdt hij deze alertheid vast?
  • Ademhaling: wat is de frequentie van ademhaling en is deze stabiel?
  • Temperatuur: is de lichaamstemperatuur van de patiënt gemiddeld, of is er sprake van koorts of onderkoeling. En zo ja? In welke mate?
  • Etc.

De verpleegkundige kan met de uitslag baseren of er verdere actie nodig is, zoals een verwijzing naar een (gespecialiseerde) arts of spoedopname.

Het doel van de EWS in de medische wereld is om de verpleegkundige zorg te verbeteren, door de patiënt in een vroeg stadium van veranderingen in hun gezondheidstoestand te identificeren. Dit vermindert het risico op onnodige complicaties en verbetert de uitkomsten voor de patiënt. Het is een waardevol instrument voor verpleegkundigen en artsen om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Track en trigger systeem

De EWS is een vorm van een track en trigger systeem. Een belangrijke grondwaarde moet zijn dat het systeem op periodieke basis moet worden gebruikt. De gezondheid van de patiënt te alle tijden voorop. De twee onderdelen van de het systeem betekenen:

  • Track: observatie van vaste, vooraf bepaalde vitale parameters
  • Trigger: wijken de gemeten scores erg af van de parameters, dan dient er zo snel mogelijk hulp te worden in geroepen.

Bij het systeem geldt dat hoe meer de score afwijkt van de fysiologische parameter, zoals de hartslag , hoe hoger de score is. Tot welk getal de score loopt, verschilt per zorginstelling. Schrik dus niet als ineens er veel hogere waardes zijn, die je eerder nog niet hebt gezien. Een goede inleving in het reilen en zeilen van bepaalde ziekenhuizen is van belang, om de zorg voor patiënten te waarborgen.

Een voorbeeld: stel je voor, de gemiddelde van de hartslag van de patiënt zit tussen de x en y aantal slagen per minuut. De mate waarin de hartslag <x of >y is, bepaald de hoogte van de score. De hoogte van de score bepaald de urgentie van hulp die moet worden ingeroepen. Wanneer de score is gemodificeerd, wordt het gesproken over de MEWS, ofwel de Modified Early Warning Score.

VroegSignalering Score (VSS) is een andere vorm van een track en trigger systeem die bekend is in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar ook bij dit systeem is de basis hetzelfde: de vitale functies van het lichaam worden met regelmaat bij de patiënt gecheckt, om erger te voorkomen.

Training van verpleegkundigen en artsen

Regelmatig verschijnen online protocollen waarin wordt beschreven hoe bepaalde zorginstellingen zich specialiseren in de vroegtijdige signalering van problemen bij vitale functies van patiënten. De kwaliteit van het systeem wordt gewaarborgd en richtlijnen worden aangescherpt.

Zo worden er verbeteringen aangebracht in de interne communicatie tussen verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners. Het is overigens niet helemaal duidelijk hoeveel sterfgevallen er konden worden voorkomen bij een betere signalering van problemen in de Nederlandse ziekenhuizen.
In de tijd van digitalisering is natuurlijk ook ingezet op het implementeren van de EWS in digitale systemen. Een positief gevolg hiervan is dat de beoordeling sneller en efficiënter kan plaatsvinden.

Natuurlijk speelt het oog van de verpleegkundigen ook een belangrijke factor in het gehele proces. Want naast al het meetbare, wordt een scherp oog en oor van een verpleegkundige ook gewaardeerd. Een verpleegkundige kan al kleine veranderingen opvallen, die een ander niet ziet. Zo kan een kleine verandering van het oogwit al reden zijn voor controle.

Voordelen van EWS

De medische EWS weegt op tegen andere beoordelingscriteria op verschillende manieren. Zo is een van de grootste voordelen dat de uitslag snel te verkrijgen is. Binnen enkele minuten kan bekend zijn of de patiënt zorg nodig heeft. Omdat het om meetbare scores gaat, is de uitslag van de score erg objectief. Echter moeten de persoonlijke kenmerken van de patiënt wel in acht worden genomen. Een jong persoon zou in theorie een hogere gemiddelde hartslag kunnen hebben dan een ouder persoon.

Al met al kan worden gesteld dat de EWS een erg efficiënte manier is om de vitale staat van patiënten te kunnen beoordelen. De kans is groter dat ‘plotselinge’ veranderingen in het welzijn van de patiënt kunnen worden voorkomen, door afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Zorgverleners dienen op de juiste manier te worden opgeleid, zodat zij snel en juist kunnen reageren op de veranderende situaties.

Total
0
Shares
Vorige
Gentrificatie: wat is de betekenis en hoe kan het worden aangepakt?

Gentrificatie: wat is de betekenis en hoe kan het worden aangepakt?

Het ontstaan van gentrificatie Het fenomeen van gentrificatie is ontstaan in de

Volgende
Wat doet een wethouder?

Wat doet een wethouder?

Als onderdeel van het lokale bestuur in Nederland, is een wethouder

Ook interessant